Nejčastěji kladené dotazy

CO JE TO KOUČINK?
Koučink nebo koučování je způsob práce s lidským potenciálem. Je založený na principech, které spolehlivě fungují. Posilují důvěru a zodpovědnost klienta, respektují jeho nastavení a individualitu. Člověk roste. Přirozeně a svým vlastním tempem. Využívá k tomu osobní zdroje, které do té doby neznal nebo neuměl využít. Výsledkem koučování je proces přirozeného učení, který odpovídá individualitě a jedinečnosti každého klienta… Chceš vědět víc? KONTAKTUJ MĚ!
POCHYBUJI O SOBĚ. MŮŽETE MI PORADIT?

Pochybnosti o sobě a nedůvěra ve vlastní síly jsou časté téma. Tak jako s jinými tématy, i s tímto se dá pracovat. Nefunguje rada ani mávnutí kouzelného proutku. Je to o individuálním rozvoji, učení, ochotě věnovat se sám/sama sobě. K čemu je výborný tréninkový přístup, když pak na hřišti (ledě, kurtu, ringu…) hráč pochybuje o svým možnostech? Bude to chtít čas, ochotu, energii a trpělivost, ale spolu to můžeme zvládnout! Chceš vědět víc? Ptej se!

JAK MÁM PRACOVAT S CHYBOU BĚHEM ZÁPASU?

Chyba je něco, co vnímáme velmi negativně (vliv společnosti) a co nahlodává naši důvěru. Omezuje naši aktivitu, odvahu, tvořivost. Tohle však nemusí být dogma! Práce s chybou je dovednost – to znamená, že se “to“ dá naučit. Protože je spojená s individuálním prožitkem, má zde koučování své místo a může cestou pochopení, ujasnění a postupného učení sehrát pozitivní roli. Chceš vědět víc? Domluv si spolupráci!

CO MI UKÁŽE DIAGNOSTIKA?

Nabídne ti měřitelný pohled “dovnitř“. Pravděpodobně budeš překvapen, co všechno se o sobě dozvíš. Charakteristika osoby odhalí její silné a slabé stránky, individuální nastavení, potenciál k učení a rozvoji, rysy chování pod tlakem, celkové rozpoložení, co osobu motivuje, stresuje nebo ničí. Nabídne směr a východiska pro kontinuální osobní rozvoj, pokud chceš na sobě pracovat. Chceš vědět víc? Vyzkoušej to vlastní kůži!

KOLIK STOJÍ SPOLUPRÁCE S KOUČEM?

Cena je stanovena dohodou a liší se podle požadavků klienta na práci kouče. Jak časté a jak dlouhé jsou konzultace? Jaký je časový rámec spolupráce – v řádu dní, týdnů, měsíců? Bude to takové, jaké si to dohodneme… Chceš vědět víc? Rezervuj si 30-ti minutovou konzultaci zdarma a prostě se zeptej na to, co tě zajímá!

JAK ČASTO MUSÍM DĚLAT MENTÁLNÍ TRÉNINK?
Když něco chceš, potřebuješ tomu věnovat pravidelný čas. Lepší je trénovat 6 dní v týdnu po 5 minutách než jednou v týdnu 30 minut najednou. To je základní princip. Impulzy, které chceš poskytnout své hlavě, musejí probíhat pravidelně, ideálně jako čištění zubů – každý den, opakovaně, znovu a znovu. Chceš vědět víc? KONTAKTUJ MĚ!
MÁM NEVYROVNANÉ VÝKONY, CO S TÍM?

Je potřeba je stabilizovat. Jak se to dělá? Musí se na tom pracovat! Výkon vždy něco ruší, něco ho ovlivňuje, něco na něj působí. Sportovní tlak říká, že výkon musí být co nejlepší. Má zkušenost je jiná- nejdříve je potřeba ho stabilizovat, aby časem mohl vyrůst. Cílem takové práce je postavit silné základní kameny stability a ošetřit rušivé vlivy – naučit se s nimi pracovat. Chceš vědět víc? Rozhodni se pro individuální rozvoj!

JAK SE MÁM LÉPE OVLÁDAT, KDYŽ SE HNED NAŠTVU?
Každý jsme jiný a někdo je prostě “rychlý“ ve své emocionální reakci. Pokud to nepřináší do života či kariéry nic negativního, je to ok. Ale …víme, že to tak není a že tyto “střelhbité“ reakce omezují okolí stejně jako jejich původce. Seberegulace do sportu rozhodně patří a je to sféra pro individuální rozvoj. Záleží na ochotě a síle rozhodnutí klienta, jestli na sobě chce pracovat. Pochopení vlastního prožitku je začátek cesty. Chceš vědět víc? KONTAKTUJ MĚ!
FUNGUJE KOUČOVÁNÍ? ŘÍKAJÍ, ŽE JE TO BLBOST.

Dokud si nedáš čokoládu na jazyk, nevíš, jak chutná. Když nevyzkoušíš, jaký má na tebe koučování dopad, nemůžeš posoudit, jestli funguje nebo ne. Já této cestě věřím a zároveň připouštím, že pro někoho to není vhodný způsob rozvoje. Proto nabízím vždy kontaktní konzultaci zdarma, aby si klient mohl “osahat a prohlédnout“ jak proces koučování, tak kouče a sám se na základě vlastního úsudku rozhodl. Kdybych se řídil tím, “co říkají jiní“… Steve Jobs řekl: Pokud nepracuješ na svých cílech, pracuješ na cílech někoho jiného… Tím je řečeno vše. Pokud si nejsi jistý, doplním ti další informace, které potřebuješ. Rozhodneš se podle sebe nebo podle toho, co jiní “říkají“? KONTAKTUJ MĚ a úsudek si udělej sám!

NA JAK DLOUHO SE UZAVÍRÁ SPOLUPRÁCE?

Záleží na požadavcích klienta. Někdy je spolupráce krátká, 1-2 sezení. Jindy dlouhodobá – třeba 1 rok. Nejčastější rámec pokrývá 3-6 měsíců. Za tu dobu je možné začít pozorovat opravdové změny v postojích a chování sportovce. Osobně preferuji délku v rozmezí 6-12 měsíců nebo v návaznosti na termíny soutěží. Vše je však otázkou dohody a požadavků klienta. Chceš vědět víc? KONTAKTUJ MĚ!