ZAOSTŘENO NA CHYTÁNÍ!

BRANKOHRANÍ

SPORT – KOUČOVÁNÍ – MENTÁLNÍ PŘÍPRAVA

NENAUČÍM TĚ CHYTAT. NAUČÍM TĚ CHYTÁNÍ POUŽÍVAT!

Dlouhých 27 let jsem stál v bráně. Za celou tu dobu mi nikdo neporadil, jak se naučit zvládat tlak, který sportovní zápasy přinášejí.

Jen mi říkali: „S tím tlakem se musíš vyrovnat…“.

Ale jak?

Koučování a sport

Koučování je nástroj, který se se sportem vhodně doplňuje. Učení se novým dovednostem nebo rozvoj mentální stránky výkonu: to jsou výzvy, ve kterých se naplno projeví síla přirozeného učení – koučování. Chceš se o koučování dozvědět více? KONTAKTUJ MĚ!

Mentální příprava

Individuální mentální příprava probíhá mezi jednotlivými konzultacemi. Míra pokroku je přímo úměrná úsilí, času a energii, vložené do procesu sportovcem. K plnění úkolů se sportovec zavazuje dobrovolně a je jen na něm, kolik zodpovědnosti je ochoten nést.

Plán individuálního rozvoje

Každý příběh je jiný, a proto i směr rozvoje je pro každého specifický a odlišný. Vytvoříme plán cesty, který odpovídá individualitě sportovce. Chceš se o síle individuálního rozvoje dovědět víc? Polož mi všechny otázky, na které hledáš odpověď!

Diagnostika

Součástí spolupráce může být mentální Profil sportovce. Moderní a přesný diagnostický nástroj společnosti SPORTMIND poskytuje nejdůležitější informace o psychickém rozpoložení sportovce a směr, kterým je vhodné postupovat při jeho individuálním rozvoji.

Konzultace a zpětná vazba

Pravidelná reflexe, mapování pokroku, upravování plánu, nové úkoly nebo přehodnocení těch starých. K tomu vzájemný respekt, otevřená komunikace, důvěra a podpora při dosahování osobních cílů a nových možností. To jsou přirozené krůčky učení a růstu.

Zdraví a rovnováha

Se zátěžemi sportu se každý vyrovnává jinak. Vliv tlaku a očekávání může být devastující. Řešením je prevence. Práce na sobě, vytváření osobní pohody, vyvažování přání, cílů, očekávání a výsledků vedou k rovnováze a individuálnímu optimu. Zajímá tě tohle téma? Ptej se!

POD TLAKEM JE VŠECHNO JINAK!

Nebuď na to sám. Mám více než 25 let praktických zkušeností.

Zamysli se:
Trénuješ 4, 5, možná 7 krát v týdnu.
Síla, skoky, kopy, střely, reakce … A pak to neumíš použít.
Proč?

PROTOŽE POD TLAKEM JE VŠECHNO JINAK!

Nevyhrává ten, kdo má nejlepší dovednosti, ale ten, kdo nejlépe reaguje v přítomném okamžiku. 

ZAOSTŘENO NA CHYTÁNÍ!

Na základě dlouholetých zkušeností v rolích profesionálního gólmana, trenéra
& kouče jsem vytvořil funkční model mentální přípravy pro brankářský post.

Zaostřeno na …

MOTIVACE

Co tě stimuluje k tvrdé práci? Jaké jsou tvé motory, důvody a motivy? Co tě oslabuje?

KONCENTRACE

Co ti pomáhá soustředit se? Co tě rozptyluje od tvých cílů? Kam zaměřuješ svou pozornost?

Zaostřeno na …

TRÉNINKOVÉ CÍLE

Na čem teď pracuješ? Co se potřebuješ naučit? Podle čeho stanovuješ cíle?

PŘÍPRAVA NA ZÁPAS

Co potřebuješ, abys byl “připraven“? Co ti funguje? Jaký máš plán? Co když to nevychází?

ZÁPASOVÝ VÝKON

Co v tvém výkonu funguje spolehlivě? Co výkon ruší? Jak zvládáš tlak? Jak reaguješ na neúspěch?

NEUSTÁLÉ UČENÍ

Jak se učíš ze svého výkonu? Kdo ti dodává informace? Které nástroje používáš pro své učení?

OPTIMÁLNÍ VÝKON

Jak stabilizovat výkonnost? Jak vypadá tvůj optimální výkon? Jak pevná je tvá “stabilita“?

OBNOVA SIL A RELAXACE

Dovolíš si relax? Jak obnovuješ psychické síly? Co tě dobíjí? Znáš pojem “mentální zdraví“?

 

Psychika neustále pulzuje na pozadí fyzického výkonu …

… optimální výkon je výsledkem souladu těla a psychiky.

 

KDO JSEM?   

NAKOLIK ROZUMÍM SVÉMU VÝKONU?   

  JAK TO UDĚLAT, ABY MŮJ VÝKON NEBYL NÁHODNÝ?                                                                                                            

O mně

Je tady něco, co mě definuje: nepřestávám hledat! Ptám se: Co je možné se naučit? Zvažuji: Šlo by to jinak? Přemýšlím: Jaké další možnosti existují …?

Tak jsem se stal z profesionálního trenéra fotbalových brankářů koučem a mentálním trenérem. Hrál jsem fotbal od svých sedmi, profesionálně celkem 17 let a nikdo mi nikdy neporadil, jak to psychicky zvládnout. Jako trenér jsem si všiml, že moji svěřenci prožívají podobný příběh. Vzdělávám se v dalších oborech, protože už nechci dělat sport jen tělem, ale přirozeně také hlavou.         

Spojení těla a mysli je cesta, která funguje. Tudy chci jít!

Jen tak můžu být sám sebou a dělat naplno to, čemu věřím …

Můj přístup

Prožívání výkonu je příliš osobní a subjektivní záležitost. Důvěra, respekt a zvědavý přístup je při mé práci s vnitřním světem sportovců zcela na místě.
Zkušenosti profesionálního hráče, trenéra a kouče mě naučily rozlišovat individualitu a odlišnost každého z nich.
Vnitřní svět je subjektivní a neviditelný. Proto věřím, že každý je sám sobě odborníkem a má všechny zdroje potřebné k tomu, aby se posunul nebo zlepšil. Koučování, diagnostika, konzultace a mentální příprava jsou nástroje, které využívám ve své práci. Pomáhám sportovcům na cestě sebepoznání a hledání svého lepšího Já. Jsem zde pro ty, kteří hledají individuální rozvoj

Můj proces

Zaujala tě má práce a kontaktuješ mě. Popovídáme si o tvém příběhu a naznačíme si možnosti spolupráce. Rozhodneš se, jestli ti vyhovuje můj přístup. Jsme v neustálém kontaktu a oba děláme na tom, abys dosáhl/a svého pokroku. Respektujeme navzájem diskrétní rovinu spolupráce. Průběžně vyhodnocujeme dosažené mety a upravujeme plán. Dodržujeme smluvené termíny a oba si plníme své úkoly.
Ty rozhoduješ o délce spolupráce, kterou můžeš prodloužit i předčasně ukončit. Sám/sama určuješ, v jaké oblasti chceš dosáhnout změny. Dohoda je to správné slovo, které charakterizuje naši cestu a vzájemnou spolupráci…

Unikátní rámec

Bohužel se nedá zbavit tlaku a nároků, které sport přináší. Sportovec se s nimi musí naučit pracovat. Ale jak?
Každý sportovec řeší sebe, vztahy, výkon a výsledky. Spojil jsem nejčastější témata do funkčního celku. Které například? Integrace v týmu, zvládání chyb, vztah s trenérem, rušivé vlivy, koncentrace, tréninkové nastavení atd. Všechny vytvářejí koncept, který spolehlivě funguje. A to jak při stabilizaci sportovní formy, tak při optimalizaci osobního výkonu a budování psychické odolnosti. Znovu se potvrzuje, že zvládnutí “vnitřní hry“ působí kladně na výkon, postoje sportovce a v neposlední řadě na prožívání jeho osobní radosti a spokojenosti

A CO JEŠTĚ?

Porozumění sportovnímu výkonu pro další sportovce, trenéry, rodiče a kluby.

GÓLMAN

Zaostřeno na chytání

Zajímá tě stabilizace formy, psychická odolnost, koncentrace? Chceš se naučitlépe využívat své schopnosti? 

SPORTOVEC

Zaostřeno na osobní rozvoj

Strach? Mnoho myšlenek? Nervy na pochodu? Trenér po tobě šlape? Tvůj výkon něco ruší? Potřebuješ změnu?

TRENÉR

Zaostřeno na trénování

Jak pracuješ s tlakem? Chceš se posunout ve své komunikaci? Potřebuješ lépe rozumět hráčům?

KLUB

Zaostřeno na učení

Jak může klub pomoci hráčům s psychickou stránkou výkonu?

RODIČ

Zaostřeno na výchovu

Chceš lépe pochopit malého sportovce? Jak s ním komunikovat? Co pro něj můžeš udělat?

BRANKOHRANÍ

KOUČOVÁNÍ  DIAGNOSTIKA INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ  MENTÁLNÍ PŘÍPRAVA

…ABY TVŮJ VÝKON NEBYL JEN NÁHODA

…ABY TVŮJ VÝKON NEBYL JEN NÁHODA

Zopakuji to, co o výkonu víme už dávno: jedná se o propojení těla a psychiky. Znáš své tělo? Kolik skočíš, jak daleko hodíš, které kličky a finty zvládáš, kolik uběhneš? Pak rozumíš svému tělu a to je skvělý základ! Znáš svou psychiku? Jak se zachovat, když tě něco...

POSTAV SE SVÝM DÉMONŮM!

POSTAV SE SVÝM DÉMONŮM!

Kde se ta myšlenka bere? Proč si opakovaně říkám, že musím být perfektní? Dokonalý! Co to má znamenat? Proč? Vždyť mě to brzdí... Nevím, kde se vzaly tvé myšlenky, které tě nutí vzývat dokonalost. Žádná totiž neexistuje... Touha po dokonalosti je výborné palivo do...

KDO JE PŘIPRAVEN, NENÍ ZASKOČEN!

KDO JE PŘIPRAVEN, NENÍ ZASKOČEN!

Kondice, technika, taktika. Pak také vztahy. A pod tím vším, na pozadí tvého výkonu, jeho psychická složka. JAK PROŽÍVÁŠ SVŮJ VÝKON? Kolik lidí, tolik odstínů. Každý to má jinak a každý také svůj výkon “prožívá“ jinak. Proto je tak těžké někomu radit, jak by měl svůj...