Fakt, který prostě je…

.
Podmínky pro sportovce jsou nyní téměř kritické. Vévodí individuální trénink. Jsou tady opakované zákazy, omezení, někde opravdu jen malé možnosti. Je tu narušení pospolitosti, vazeb, spolupráce. Přichází zkouška sounáležitosti na dálku, vzájemné podpory online, ale také vnitřní disciplíny a dodržování pravidel, která nemusí každému vonět.

To je fakt.

Je tady – on, Covid – a ať je to s ním jakkoli (zpráv zaručených i nezaručených jsme všichni četli mnoho) nezbývá než to přijmout.

Co je možné udělat, abychom to přežili?

Najít si v tom osobní výzvu, jak to zvládnout, co nového v sobě objevit a aktivovat.
Jak prostě pěstovat svou disciplínu, trpělivost a výdrž. Nemůže to trvat věčně a pak, až se vše rozjede, budou těžit ti, kteří přijdou připraveni…
.
Připravených nebude mnoho… Náročné zkoušky vždy oddělují zrno od plev. Bez urážky vůči komukoli.
I tohle může být šance pro tebe. A důvod, proč vytrvat a snažit se i nadále:):)
.
Zní ti to jako laciná motivace? S tím nesouhlasím. Člověk od nepaměti čerpal energii z NADĚJE, že až se zítra ráno probudí, bude vše zase dobré a v pořádku.

Naděje nesmí pohasnout…!

Přes veškeré ztráty, které všichni utrpíme, hledejme zisk v naději, že se stane sport opět součástí našich životů…
.
              S přáním „trpělivé“ Cesty
michal kosmál & brankohraní 2021