„PROHRÁLI JSME SI TO SAMI“, říká jeden z hráčů po zpackaném utkání…

Přeloženo do jazyka kouče: Neměli jsme dostatek motivace a důvodů – a z těch, které jsme měli, nebyly některé dost přitažlivé – abychom měli ochotu a vůli vydat ze sebe to nejlepší. Odměny (zisky) vnitřní ani vnější nebyly dostatečně silné a zajímavé…

Tvůj VÝKON – je odrazem energie a zaměření, které do činnosti vložíme

Tvá MOTIVACE – to jsou vnější a vnitřní faktory nebo soubor faktorů, které VYTVÁŘEJÍ A SPOUŠTÍ ENERGII pro dosahování cíle

Pokud nejsou tyto faktory pro skupinu a jednotlivce zajímavé, nespustí se dostatek energie pro výkon

Anthony Robbins říká: „Lidé nejsou líní. Dávají si jen málo přitažlivé cíle…“. (přeloženo do jazyka sportovce: nezajímavost cíle nespustí dostatek energie pro jeho dosažení)

Nejjednodušší cestou, jak prozkoumat své důvody a motivace, je položit si některou z otázek:

PROČ BYCH MĚL CHTÍT PRÁVĚ TOTO? CO MI TO PŘINESE? JAKOU MOJI POTŘEBU TO USPOKOJÍ? CO TÍM ZÍSKÁM? CO SE PRO MĚ ZMĚNÍ? K ČEMU MI TO JE? JAK MĚ TO OBOHATÍ? CO SE NAUČÍM? JAKÉ VÝHODY TO NESE?

„MYSLEL JSEM SI, ŽE TO PŘIJDE SAMO“ … znamená „neměl jsem dostatečně silné osobní ani skupinové důvody a motivy vydat ze sebe to nejlepší“…

Domluv si konzultaci a prozkoumej svou motivaci! Od ní se to totiž všechno odvíjí…

 

michal kosmál & brankohraní 2021